IJsselmeer -Schießübungen

Vom Montag, den 06.11. bis 09.11.2017 finden zwischen 08:00 und 16:00 Uhr im Bereich Breezanddijk-Zuiderhaven im Sektor 183° bis 225° statt. Es wird um besondere Vorsicht gebeten.

Hier die Originalmeldung:

Rijkswaterstaat.2017.12773.0
Toeloop naar Zuiderhaven te Breezanddijk – Zuiderhaven te Breezanddijk; waarschuwing; bijzondere voorzichtigheid
Ivm oefeningen geldt het volgende:
– Bijzondere voorzichtigheid Zuiderhaven te Breezanddijk, schietterrein, 183° tot 225°
· maandag 6 t/m donderdag 9 november 2017 Dagelijks 08:00 tot 16:00
Informatie:
– informatiepunt telefoon 0653793425, Beproevingsleider
(Defensie , ‚t Harde , 23-10-2017)